22. července 2014

Dětský Hare Krišna tábor 2014

11. - 18. 7., Simháčalam, Německo.

  "Hare Krišna Hare Ráma milé dušičky, vítáme vás na táboře pro vaišnavíčky…"
Tradiční táborovou hymnou začal, letos již, 13. ročník dětského Hare Krišna tábora na německé farmě Simháčalam. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních osmdesát dětí a rodičů z Čech, Slovenska, Německa a Irska.  Pro děti byl každý den připraven pestrý duchovně zábavně-vzdělávací program, který zahrnoval tvořivé aktivity, vyprávění a čtení příběhů, divadlo, zpívání písniček, koupání v nedalekém přírodním koupališti či akvaparku, výlet "Stezka korunami stromů" v Národním parku Bavorský les, festival Rathajátra, bojovou výpravu… Nechyběl ani táborák s kytarou a opékáním panýru (domácího sýra) :-) To vše bylo umocněno duchovní atmosférou chrámových programů a požehnáno milostí "bavorského lva" - Pána Nrsimhadéva.

  Milou událostí bylo setkání s nově zvoleným starostou Jandelsbrunnu, který farmu poprvé navštívil, a který ve svém proslovu velice ocenil naši společnou práci s dětmi a vyslovil přání, aby tento druh akcí, kdy se v míru setkávají a spolupracují lidé různého věku, národností a náboženského vyznání, pokračoval i v budoucnu.
  Během tábora oslavila své 16. narozeniny Džajantí, dcera bhaktin Evy, která během školního roku žije v Indii, v Májápuru, kde navštěvuje dívčí gurukulu. Další oslavenkyní byla Rukminí, dcerka bhaktin Šárky a Gaura Natarádže prabhua, která slavila své 10. narozeniny. Obě dívky obdržely velký narozeninový dort, dárky a spoustu přízně a požehnání všech přítomných vaišnavů.
  V ranních přednáškách ze Šrímad Bhágavatamu, z 10. zpěvu, z kapitoly "Setkání Nandy Maharádže s Vasudévou", zazněla spousta zajímavých témat týkajících se krásy a bohatství védské kultury, ochrany krav, vzdělávání, výchovy dětí…Gadádhar prabhu se s námi podělil o své nejnovější poznatky z mezinárodní vědecké konference, kterou organizoval v loňském roce, v oblasti výzkumů studia vědomí a zážitků blízkých smrti.
  Na závěr tábora Dhira Nitái prabhu, který žije se svou rodinou na Simháčalam a má na starost dům pro hosty, vyslovil poděkování, jménem vedení farmy, všem přítomným rodičům a dětem za jejich hojnou účast na letošním ročníku, která dokazuje, že rodiče jsou si čím dál více vědomi důležitosti a zodpovědnosti za vedení a výchovu dětí ve vědomí Krišny. Hare Krišna tábor pro děti v tomto rozsahu je jedinečný a nemá obdoby v celé Evropě. Všichni oddaní žijící na Simháčalam se shodují, že tato akce je nejsladší ze všech festivalů, které se na Simháčalam slaví v průběhu celého roku. A to, že se pořádá zrovna v přítomnosti Božstva Pána Nrsimhadéva také není náhodou, protože Pán Nrsimhadév je ve skutečnosti ztělesněním nálady rodičovství (vatsalya-rasy).
  Velké poděkování patří všem oddaným, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této akce. Zejména bychom chtěli poděkovat Prahlád Nrsimhovi prabhuovi, který navzdory svému pokročilému věku, již několik let tábor organizuje, zajišťuje nákup potravin, pomáhá s vařením, peče chleby, housky…a dohlíží na celkový hladký průběh tábora. Dále bychom chtěli poděkovat kuchařům: Narahari deví dásí, Jógešvarovi prabhu a Vaibhaví deví dásí, za jejich obětavou službu v kuchyni a zajištění lahodného prasádam v průběhu celého tábora. Velké díky patří také Lílá-šakti dd., Préma-mají Rádě dd., Kálakantě dd., Lalitě Gópí dd., bhn. Kateřině, Nagendře Kanji dd., bh. Sebastiánovi a dalším za přípravu a organizaci programů pro děti. Další velký dík patří mlékárně Góvardhan (bh. Františkovi a Varšaně dd.), která pravidelně dodává mléko a mléčné produkty pro potřeby tábora. Děkujeme!   Na příští rok se plánuje obohacení programu o hudební workshopy pro rodiče s dětmi, zařazení více tematických přednášek o domácím vzdělávání a výchově dětí ve vědomí Krišny atd.
  Děkujeme všem oddaným a přátelům za vaši přízeň a požehnání, aby tento dětský tábor mohl úspěšně pokračovat a rozvíjet se i v dalších letech. Hare Krišna!

autor článku: Priya-kírti dás.
fotografie: Pundaríka deví dásí, oddaní ze Simháčalam.